VILLASPOLNING

Villaspolning

Spolning vaskSpolning dusch 2

 

 

 

 

Om det kluckar i dina avlopp eller det har börjat komma dålig lukt från dem så är det dags för en underhållsspolning av villans rör. Med åren samlas fett, urinsten och andra beläggningar i rören som minskar dimensionen på röret. För att förebygga totalt stopp i ledningen rekommenderar vi att regelbundet underhållsspola dina rör (ca 5 års intervaller). När vi utför en villaspolning spolar vi från kök, badrum, gästtoalett och tvättstuga. Vi använder oss av hetvatten (upp till 90 grader) och ställbart högtryck (mellan 70-500 bar) beroende på rörens skick, beläggningarna som finns i röret samt materialet av röret. En underhållsspolning förutsätter att det inte redan är stopp i röret.

I samband med villaspolningen ingår det en kontrollfilmning av ett av avloppen där du tillsammans med teknikern kan se insidan av röret. Teknikern meddelar dig om rörets skick, om där finns eventuella brott på ledningen eller mycket urinsten m.m. Om ni vill ha filmningen dokumenterad meddelar ni teknikern detta (dokumenterad filmning är en extra kostnad)

 

 

Kontakta oss redan idag!

 

Högtrycksservice Öresund ordermottagning:
Telefon: 0733-404386 (24h Jour)
E-post: info@hogtrycksservice.se

Frågor angående fakturor och betalningar:
Telefon: 040-303002
E-post: suzanna.falck@hogtrycksservice.se
Vid kontakt ange vänligen fakturanr och/eller kundnr.

För generella frågor och information:
Telefon: 040-303002
E-post: info@hogtrycksservice.se

 

 

Glöm inte att följa
oss på sociala medier.
Här uppdaterar vi våra
projekt med jämna
mellanrum.