Skydd mot klotter

Klotterskydd

Vi kan hjälpa er med ett klotterskydd i form av ett transparent hinna som vi sprutar fasaden med. Med vårt klotterskydd skyddar du på ett effektivt sätt din byggnation mot att klotter, trafikföroreningar och annan nedsmutsning får fäste i fasadens underlag. 

Klottrat på fasaden

När sedan någon klottrat på fasaden kan vi med hjälp av hett vatten (90 gradigt) smälta bort hinnan med hjälp av mellan 70-200 bar ställbart högtryck och därmed försvinner klottret. När fasaden är fri från klotter lägger vi på en ny skyddande hinna. Detta skyddar även fastigheten från andra typer av nedsmutsning och luftföroreningar.

Klotterskydd

Vårt klotterskydd är diffusionsöppet, vilket innebär att det andas och det är godkänt enligt BRO 94, 2002 samt ISO 14001. Ur miljösynpunkt är denna metod överlägsen då inga miljöförstörande kemikalier krävs i samband med saneringen.

Kontakta oss redan idag!

 

Högtrycksservice Öresund ordermottagning:
Telefon: 0733-404386 (24h Jour)
E-post: info@hogtrycksservice.se

Frågor angående fakturor och betalningar:
Telefon: 040-303002
E-post: suzanna.falck@hogtrycksservice.se
Vid kontakt ange vänligen fakturanr och/eller kundnr.

För generella frågor och information:
Telefon: 040-303002
E-post: info@hogtrycksservice.se

 

 

Glöm inte att följa
oss på sociala medier.
Här uppdaterar vi våra
projekt med jämna
mellanrum.