Rörfräsning

Rörfräsning

Avloppsrör-FÖRE-2-569x575 (1)

Så här kan en avloppsledning se ut innan fräsning, knappt något vatten som kan passera.

Avloppsrör-EFTER-2

Efter fräsningen har diametern på röret vidgats och vatten kan passera obehindrat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss redan idag!

 

Högtrycksservice Öresund ordermottagning:
Telefon: 0733-404386 (24h Jour)
E-post: info@hogtrycksservice.se

Frågor angående fakturor och betalningar:
Telefon: 040-303002
E-post: suzanna.falck@hogtrycksservice.se
Vid kontakt ange vänligen fakturanr och/eller kundnr.

För generella frågor och information:
Telefon: 040-303002
E-post: info@hogtrycksservice.se

 

 

Glöm inte att följa
oss på sociala medier.
Här uppdaterar vi våra
projekt med jämna
mellanrum.