GDPR

Viktig information

GDPR – Informationstext

Högtrycksservice Öresund AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sitt åtagande gentemot kunder och leverantörer, samt rättsliga förpliktelser gentemot myndigheter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 GDPR).

De personuppgifter Högtrycksservice Öresund AB behandlar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt personnummer och fastighetsbeteckning vid utnyttjande av ROT-avdrag. Högtrycksservice Öresund AB delar i förekommande fall personuppgifter med underleverantörer så personuppgiftsbiträdesavtal föreligger. Vi delar aldrig känsliga personuppgifter med tredje part och inga personuppgifter till underleverantörer utan befintligt personuppgiftsbiträdesavtal.

Insamling och behandling av personuppgifter sker med stöd av de lagliga grunderna för samtycke, avtal, intresseavvägning och rättslig förpliktelse.

De personuppgifter som behandlas är de uppgifter som våra kunder och leverantörer lämnar till oss.

Personuppgifterna sparas i högst ett år efter avtal och rättsliga förpliktelser är fullgjorda. Vid garantiförbindelser enligt Konsumentköplagen sparas uppgifterna i 3 år.

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke för behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har rätt att få dina uppgifter rättade och kompletterade av oss. Du har också rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig.

Personuppgiftsansvarig är
Högtrycksservice Öresund AB, org nr 556870-0107
Kantyxegatan 25 B
213 76 Malmö.

Kontaktperson
Suzanna Falck
040-303002
suzanna.falck@hogtrycksservice.se

 

 

 

Kontakta oss redan idag!

 

Högtrycksservice Öresund ordermottagning:
Telefon: 0733-404386 (24h Jour)
E-post: info@hogtrycksservice.se

Frågor angående fakturor och betalningar:
Telefon: 040-303002
E-post: suzanna.falck@hogtrycksservice.se
Vid kontakt ange vänligen fakturanr och/eller kundnr.

För generella frågor och information:
Telefon: 040-303002
E-post: info@hogtrycksservice.se

 

 

Glöm inte att följa
oss på sociala medier.
Här uppdaterar vi våra
projekt med jämna
mellanrum.