AVLOPP

plunch

Vi utför avlopps- och stamspolningar i både villor och i lägenheter

Har det börjat klucka i köket eller badrummet efter att du spolat vatten i kranen eller dålig lukt uppkommer?

Då är det tid för avloppsspolning. Det utför vi med hetvatten (upp till 90 grader) och ställbart tryck från 70-500 bar. Vi anpassar trycket beroende på hur gamla rören är och vilket skick de är i.

Hur gör vi?

Vi använder oss av en speciell stickspolningsslang med roterande spolmunstycke som vi för ner i rören och spolar bort avlagringar och fett som har fastnat i rören under åren. Det följer med ut i avloppet med vattnet.

När vi är färdiga med arbetet städar vi och efterlämnar ett gott resultat.

 

Vi filmar även stammar på både villor och lägenheter. Läs här

Kontakta oss för mer information.

 

Kontakta oss redan idag!

 

Högtrycksservice Öresund ordermottagning:
Telefon: 0733-404386 (24h Jour)
E-post: info@hogtrycksservice.se

Frågor angående fakturor och betalningar:
Telefon: 040-303002
E-post: suzanna.falck@hogtrycksservice.se
Vid kontakt ange vänligen fakturanr och/eller kundnr.

För generella frågor och information:
Telefon: 040-303002
E-post: info@hogtrycksservice.se

 

 

Glöm inte att följa
oss på sociala medier.
Här uppdaterar vi våra
projekt med jämna
mellanrum.