Relining

Relining

Har ni rostiga och läckande avloppsrör? Vi kan göra punktlagningar när där uppkommer t.ex sprickor eller rosthål i era avloppsrör. Ett nytt rör tillverkas och monteras invändigt över det parti där skadan finns. Det nya röret har en livslängd som motsvarar ett nytt fabrikstillverkat rör.

I många fastigheter börjar avloppssystem och dagvattensystem att sjunga på sista versen. Men stambyte med månader av ibland obeboeliga lägenheter/villor och dryga kostnader är inget man drömmer om.

Innovativt sätt

Vi på Högtrycksservice Öresund använder ett annat mer innovativt sätt att bygga nya avloppsledningar och stammar i fastighet och mark. Vi använder oss av en så kallad strumpa som man för in i röret med epoxi som härdas i röret.

När strumpan är på plats tillsätts extern energi såsom vatten eller ånga. Härdningstiden kan man själv reglera, från 2-3 timmar och mer. Resultatet av strumpan blir ett hermetiskt rör vilket innebär att man måste fräsa hål i alla anslutande rör i vilka man sedan placerar speciella grenrörsanslutningar.

 

 

Kontakta oss redan idag!

 

Högtrycksservice Öresund ordermottagning:
Telefon: 0733-404386 (24h Jour)
E-post: info@hogtrycksservice.se

Frågor angående fakturor och betalningar:
Telefon: 040-303002
E-post: suzanna.falck@hogtrycksservice.se
Vid kontakt ange vänligen fakturanr och/eller kundnr.

För generella frågor och information:
Telefon: 040-303002
E-post: info@hogtrycksservice.se

 

 

Glöm inte att följa
oss på sociala medier.
Här uppdaterar vi våra
projekt med jämna
mellanrum.