Inspektionsfilmning

Filmning 2

Med hjälp av inspektionskameran kan vi inspektera rörens skick.

Inspektionsfilmning 1

Vi filmar, avlopp, dagvattenledningar samt stuprör med våra rörålskameror.

 

STVF

Vi är STVF-certifierade

 

 

 

 

 

 

 

Rörinspektion

Detta utföres vid återkommande problem med avlopp eller dagsvatten. Inspektionen utföres också vid kontrollbesiktning för att se konditionen av gamla och nya ledningar. Med kameran kan man gå in i tex avloppen från golvbrunn, wc, handfat, kök, avluftning, inspektionslucka osv. Vi har STVF-certifierade filmtekniker och vi kan filma allt från 13mm dimension och uppåt. Man dokumenterar vad som är orsak eller vad som kan komma att bli ett problem. Vi filmar med rörålskameror i färg med hög upplösning för att få klara och tydliga bilder/filmer och lägger till en muntlig beskrivning av vad som syns. Materialet kan sparas  USB för efterkontroll om så önskas.

Varför filmar man i rören?

Vi filmar för att ta reda på vad som är fel på ert avlopp. Vanliga orsaker till fel i rören är, rötter, sprickor, avlagringar, skarvförskjutningar eller föremål som fastnat när det spolats ner. En annan anledning till att man filmar är att inför stambyte, relining eller grävningar ta reda på vilket skick rören är i.
Med vår tekniska utrustning och vår stora erfarenhet hittar vi felet snabbt.

Kontakta oss för mer information.