Grön-Fri behandling

Vi är auktoriserade Grön-Fri Proffs

Grön-Fri behandling

Vi är auktoriserade Grön-Fri Proffs entreprenörer och har stor erfarenhet av att behandla tak, fasader och andra ytor med Grön-Fri Proffs.

Grön-Fri Proffs är ett medel som tar bort alger och lav på ytor utomhus såsom puts, trä, tegel, betongpannor m.m. Påväxten dör och luckras upp efter en behandling med Grön-Fri Proffs. Denna process kan ta olika lång tid för olika underlag och sortens påväxt. Till slut är ytan ren från påväxt. Grön-Fri Proffs gör så att påväxten avdödas och näringsämnena blir neutraliserade. För att ny påväxt ska etableras krävs det att nya förutsättningar hamnar på ytan.


Läs gärna mer om Grön-Fri Proffs här
www.gron-fri.se

 

Vi utför Grön-Fri Proffs behandling åt fastighetsförvaltare/ägare och liknande.

Vi utför Grön-Fri Proffs behandling åt fastighetsförvaltare/ägare och liknande.

Vi har alltid sele och lina på oss när vi är uppe arbetar på tak.

Kontakta oss redan idag!

 

Högtrycksservice Öresund ordermottagning:
Telefon: 0733-404386 (24h Jour)
E-post: info@hogtrycksservice.se

Frågor angående fakturor och betalningar:
Telefon: 040-303002
E-post: suzanna.falck@hogtrycksservice.se
Vid kontakt ange vänligen fakturanr och/eller kundnr.

För generella frågor och information:
Telefon: 040-303002
E-post: info@hogtrycksservice.se

 

 

Glöm inte att följa
oss på sociala medier.
Här uppdaterar vi våra
projekt med jämna
mellanrum.