Korgbilen

Vår korgbil

Med hjälp av vår korgbil kan vi underlätta vårt arbete på höga höjder. Vi når så högt som 32 meter upp (ca 8 våningshus). Det tar ca tre minuter att göra korgbilen klar för användning när vi är på plats.

Exempel på olika användningsområden för korgbilen är:

>Lagning och/eller rengöring av tak.

>Lagning eller upphängning av nya hängrännor.

>Nu till vintern töar vi upp hängrännor och stuprör med varmvattendimma med hjälp av vår korgbil. På detta vis slipper man hugga i sönder isen i rännorna med yxa eller slägga och man förlänger livslängden på rännorna.

>Om mycket snö har lagt sig på ert tak kan vi lätt lyfta upp våra snöslungor eller andra behövliga material till taket för att hjälpa er ta bort snön.

 

Vi hyr även ut vår korgbil med en man om ni har något annat användningsområde ni behöver korgbilen till.

Exempel på andra användningsområden är:

>Beskärning av trädtoppar.

>Sätta upp skyltar på högre höjder.

 

Vi hoppas vi kan vara er behjälpliga med vår korgbil och för mer information är ni välkomna att kontakta oss.

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss redan idag!

 

Högtrycksservice Öresund ordermottagning:
Telefon: 0733-404386 (24h Jour)
E-post: info@hogtrycksservice.se

Frågor angående fakturor och betalningar:
Telefon: 040-303002
E-post: suzanna.falck@hogtrycksservice.se
Vid kontakt ange vänligen fakturanr och/eller kundnr.

För generella frågor och information:
Telefon: 040-303002
E-post: info@hogtrycksservice.se

 

 

Glöm inte att följa
oss på sociala medier.
Här uppdaterar vi våra
projekt med jämna
mellanrum.