Här ser vi resultatet av en takmålning och vad det kan göra för huset.