Fasaden på denna villa tvättas nu 2019 i Ljungskogen på Näset. Taket Grön-Fri behandlades 2018.

Tack för uppdraget