Brandsanering Lund 12 Brandsanering Lund 22

Vi fick i uppdrag att sanera efter en kraftig brand i ett parkeringsgarage i Lund. Ca 4290 kvm väggar och tak sanerades. Efter en och en halv vecka var allt brandsot och annat från branden sanerat och målarna kunde påbörja sitt arbete. Tack för förtroendet.