Vi har inga problem med att spola avlopp i höghöjdshus. Idag filmade vi och spolade åt PBA på våning 14. Bra med motion om dagarna i trapporna.

20140213-185004.jpg