Har ni rostiga och läckande avloppsrör? Vi kan göra punktlagningar när där uppkommer t.ex sprickor eller rosthål i era avloppsrör. Ett nytt rör tillverkas och monteras invändigt över det parti där skadan finns. Det nya röret har en livslängd som motsvarar ett nytt fabrikstillverkat rör.

I många fastigheter börjar avloppssystem och dagvattensystem att sjunga på sista versen. Men stambyte med månader av ibland obeboeliga lägenheter/villor och dryga kostnader är inget man drömmer om. Vi på Högtrycksservice Öresund  använder ett annat mer innovativt sätt att bygga nya avloppsledningar och stammar i fastighet och mark. Vi använder oss av en så kallad strumpa som man för in i röret med epoxi som härdas i röret. När strumpan är på plats tillsätts extern energi såsom vatten eller ånga. Härdningstiden kan man själv reglera, från 2-3 timmar och mer. Resultatet av strumpan blir ett hermetiskt rör vilket innebär att man måste fräsa hål i alla anslutande rör i vilka man sedan placerar speciella grenrörsanslutningar.