Rotskärning

fräsverktyg

 

 

Rötter är ett vanligt förekommande problem i avloppsrör som ligger nergrävda i marken. Rötterna växer in i rörsystemets skarvar och täpper med tiden till avloppssystemet med avloppsstopp och översvämningar som följd.

Om rötterna inte tas bort i tid kan förutom problemen med avloppsstopp, innebära att avloppsrören knäcks av rötternas kraft.

Som lite kuriosa kan nämnas att Pilar som är en vanlig förekommande trädart på våra tomter och mark, är en vanlig källa till rotproblem i avloppssystem trots att de kan stå 10-15 meter på sidan om röret!

För att kunna avhjälpa problem med rötter i dina rör har vi på Högtrycksservice öresund tagit fram miljövänliga och effektiva metoder för att få bort rötterna. Vi går in i röret med mekaniska verktyg som i kombination med vatten under högt tryck skär bort rötterna, så kallad rotskärning, utan att skada röret, ett miljövänligt och effektivt sätt att snabbt bli kvitt sina problem.

I samband med att vi skär bort rötterna brukar vi filma, (Inspektions filmning), röret före och efter utförd rostkärning för att lämna en kvittens på att vi utfört vårt uppdrag enligt våra egna och era högt ställda förväntningar.

Rotkärning är bara en tillfällig lösning. Rötterna kommer fortsätta växa men för o få bukt på problemet så kan vi pungt relina röret vid skarven eller vid sprickan tex.