Välj en sida

Grön-Fri behandling

Grön-Fri

Vi är auktoriserade Grön-Fri Proffs entreprenörer och har stor erfarenhet av att behandla tak, fasader och andra ytor med Grön-Fri Proffs.

Grön-Fri Proffs är ett medel som tar bort alger och lav på ytor utomhus såsom puts, trä, tegel, betongpannor m.m. Påväxten dör och luckras upp efter en behandling med Grön-Fri Proffs. Denna process kan ta olika lång tid för olika underlag och sortens påväxt. Till slut är ytan ren från påväxt. Grön-Fri Proffs gör så att påväxten avdödas och näringsämnena blir neutraliserade. För att ny påväxt ska etableras krävs det att nya förutsättningar hamnar på ytan.

Läs gärna mer om Grön-Fri Proffs här www.gron-fri.se

Grön-Fri med lift

Vi utför Grön-Fri Proffs behandling åt fastighetsförvaltare/ägare och liknande.

Grön-fri tak och lift

Vi utför
även behandlingen
till privatkunder.

Grön-Fri tak

Vi har alltid sele och lina på oss när vi är uppe arbetar på tak.