Välj en sida

Garantier

Garantier vid villaspolning och vid underhållsspolning i flerfamiljshus.

Vi lämnar 2 års funktionsgaranti på avloppsrören efter vi utfört en villaspolning.

Garantin innebär att vi återvänder kostnadsfritt på ordinarie arbetstid, för att åtgärda återkommande stopp i avloppssystemet i villan vi spolat. Garantin gäller i två år från utfört arbete och under förutsättning att stoppet inte orsakats av oaktsamhet. Det innebär att garantin inte gäller om du:

[ul style=”7″]
[li]spolat ner sanitetsprodukter såsom blöjor, bindor, tamponger, tops, trosskydd, bommullsrondeller etc.[/li]
[li]hällt ut bruk, cement, målarfärg, fogmassa eller annat byggnadsmaterial i toalett och vaskar.

[/li]
[li]hällt ut smält smör, matolja eller andra köksfetter i avloppet. [/li]
[li]använt dig av kausticsoda eller andra typer av ”propplösare” i avloppet.[/li]
[li]spolat ner hushållspapper, våtservetter, Torky, pappershandukar etc. [/li]
[/ul]

 

Garantin gäller inte om stoppet orsakats av främmande föremål i avloppet t ex doftblock, leksaker, saxar eller annat som inte ska spolas ner i avlopp.

Garantin gäller inte om det är konstruktionsfel på ledningarna, rötter, ras eller svackor i ledningarna.

Garantin gäller inte om någon annan hantverkare/firma gör ändringar eller spolar i ledningar som berörs av garantin.

Alla garantiarbeten utförs endast under ordinarie arbetstid, vardagar 7.30-16.00. Övrig tid debiteras enligt jourtaxa.